• Samen lezen is samen groeien!
 • Booktalks: Maandag om 20:30u via Zoom
Stap 2: Een werkweek van 4 uur

Stap 2: Een werkweek van 4 uur

E is voor “Elimination”

Tim Ferriss stelt, in het groeiboek van februari ‘The 4 Hour Work Week“, dat je time management moet vergeten. Vul je week niet met taken, maar houd steeds meer vrije tijd over. Het gaat erom dat je je doel bereikt, niet hoeveel tijd je daaraan besteedt.

Wat je doet is veel belangrijker dan hoe efficiënt je dat doet. De beste combinatie is als je effectief bent (de juiste dingen doen) én efficiënt (dingen op de juiste manier doen).

 • Een onbelangrijke taak efficiënt uitvoeren maakt het geen belangrijke taak
 • Veel tijd besteden aan een taak maakt het geen belangrijke taak
 • “wat’ je doet is veel belangrijker dan ‘hoe’ je het doet

Doe alleen belangrijke dingen

Zorg dat je je tijd alleen besteed aan belangrijke zaken. Dat geldt voor persoonlijke leven (vrienden, familie en andere sociale groepen). Dat geldt in je bedrijf: klanten, medewerkers en zakenpartners.

Ferriss gebruikt het Pareto Principe (80/20 regel): Welke 20% van de klanten levert 80% van de problemen op?

Doe dingen sneller

Parkinson’s law stelt dat een taak de tijd vult die je ervoor stelt. Als je 8 uur inplant voor een presentatie, zul je er precies 8 uur mee bezig zijn. Als je 2 uur inplant, lukt dat ook. Stel jezelf de vraag:

Hoe zou je je werk doen als je maar 4 uur hebt in plaats van 8 uur?

Schrijf de twee belangrijkste taken van de dag op en stel jezelf de vraag:

 • Zou ik tevreden zijn als ik alleen deze dingen zou doen vandaag?
 • Wat is de consequentie als ik deze dingen niet doe?

Voer deze taken uit voor 11 uur ’s ochtends. De rest komt na 11 uur.

Stop met onbelangrijke zaken

Een gebrek aan tijd is een gebrek aan prioriteiten.

 • Identificeer de taken die je doet om de moeilijke/belangrijke zaken te doen.
 • Maak een not-to do lijst van zaken die je afleiden en die je niet meer doet.
 • Stel jezelf de vraag: “Ben ik dingen aan het verzinnen om belangrijke zaken uit te stellen?”
 • Verspil geen tijd en energie aan zaken die buiten je locus van controle liggen

Zorg voor selectieve onwetendheid

Nieuws is vaak negatief, kost veel tijd om bij te houden en je kunt er toch niets aan veranderen. Houd een informatie-arm dieet aan en volg zo min mogelijk nieuws.

Laat anderen het nieuws samenvatten. Vraag aan mensen ‘is er nog iets belangrijks gebeurd?’

Oefen de kunst van het niet-afmaken

Laat dingen varen als het afmaken geen zin heeft. Laat ‘sunk cost’ bias los en stop met dingen als ze niets opleveren. Leg een boek weg als je het niet leuk vindt, stop met schrijven als je het niets vindt.

Beperk e-mail

Email is een tijdverslinder en dit is de grootste winst voor de meeste mensen.

 • Stel regels op om onbelangrijke e-mail te verwerken (geautomatiseerd of via assistent)
 • Stroomlijn je reacties om heen en weer e-mailen te voorkomen. Wees specifiek en geen alternatieven
 • Laat e-mail dopamine shots schieten. Het geeft een gevoel van voortgang als je e-mails wegwerkt. Je bent vaak druk in plaats van effectief. Stop met jezelf voor de gek houden.
 • Batch het verwerken van e-mails op de dag (mik op 2 of minder momenten voor e-mail)

Elimineer afleiding

Afleiding en multitasking kost je heel veel tijd. Minimaliseer de afleiding voor:

 • Zeg ‘nee’ tegen taken die geen negatieve consequentie hebben
 • Verminder switching costs door zaken samen te voegen, zoals het versturen van facturen
 • Verwijder bottlenecks door anderen het vertrouwen te geven om beslissingen te maken

Verminder meetings

 • Zeg ‘nee’ tegen meetings zonder duidelijke agenda en doelstelling
 • Vraag om duidelijkheid voorafgaand aan een meeting door de agenda op te vragen
 • Los problemen op per e-mail, dan per telefoon en dan in persoon
 • Zorg voor korte meetings en kom ’to-the-point’. Stel een duidelijk eindpunt van de meeting, houd dingen kort.

Tot maandag bij de booktalk.