• Samen lezen is samen groeien!
  • Booktalks: Maandag om 20:30u via Zoom
Inspiratie
Ontdek de Kleurrijke Wereld van DISC Profielen: Begrijp en Ontwikkel je Gedragsstijl

Ontdek de Kleurrijke Wereld van DISC Profielen: Begrijp en Ontwikkel je Gedragsstijl

Jouw persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in verschillende aspecten van je leven, zoals je communicatiestijl, je functioneren in een team en je besluitvormingsproces. Een DISC-analyse kan je helpen om meer inzicht te krijgen in deze aspecten. Het koppelt een kleur – of DISC-profiel – aan jouw voorkeuren en onthult waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Het is fascinerend om te ontdekken. Laten we er eens naar kijken.

In het Groeiboek van de maand juni, ‘Omringd door Idioten’ van Thomas Erikson, wordt alles wat te maken heeft met ons brein als interessant beschouwd – hoe we denken, hoe we leren en de technieken die onze capaciteiten versterken.

Jouw persoonlijkheid en hoe deze wordt gevormd, maken daar ook deel van uit.

Jouw kernwaarden, houding en gedrag worden grotendeels bepaald door de complexiteit van dit brein van ons. Wanneer we ervaringen en emoties toevoegen, ontstaat onze unieke persoonlijkheid. Daarom besteden we in dit artikel aandacht aan jouw persoonlijkheid – of beter gezegd, aan hoe je deze kunt “meten”.

Een DISC-analyse is een grondige test die op basis van verschillende factoren jouw voorkeuren classificeert. Hieruit komt een persoonlijkheidstype naar voren dat jou vertelt waar je sterke en zwakke punten liggen.

Het is waardevol om te weten welk zogenaamd ‘DISC-profiel’ bij jou past, omdat het inzicht kan bieden in je communicatiestijl, je samenwerking met anderen en waarom je je gedraagt zoals je doet. Het is niet alleen leuk om te weten, maar het geeft je ook handvatten om aan je persoonlijke effectiviteit te werken.

Laten we dus eens kijken naar wat de DISC-persoonlijkheidsanalyse precies inhoudt en welke DISC-profielen er zijn. Vertoon jij ‘Geel’, ‘Rood’, ‘Groen’ of ‘Blauw’ gedrag?

DISC-profiel: Wat is een DISC-analyse en welke DISC-profielen zijn er?

Een DISC-analyse beschrijft in het kort een aantal persoonlijkheidskenmerken die worden gevormd door jouw kernwaarden, houding en gedrag. Deze kenmerken zijn samengebracht in het DISC-model.

Het model heeft twee assen:

De eerste as geeft de snelheid en directheid aan: neem je initiatief of ben je afwachtend? De tweede as vertelt of je meer taakgericht of mensgericht bent: ga je voor feiten en onderbouwing of hecht je meer waarde aan gevoel en vertrouwen?

Door het kruisen van deze twee assen ontstaan vier vlakken (of DISC-profielen):

  1. Taakgericht en extravert: D-stijl (Dominant, ook wel Daadkrachtig)
  2. Mensgericht en extravert: I-stijl (Inspirerend, ook wel Interactief)
  3. Mensgericht en introvert: S-stijl (Stabiel, ook wel Sociaal)
  4. Taakgericht en introvert: C-stijl (Correct, ook wel Conformerend)

Deze profielen kunnen je helpen inzicht te krijgen in je voorkeuren en gedragskenmerken. Het kan interessant zijn om te ontdekken welk profiel het beste bij jou past en welke sterke en zwakke punten daaraan verbonden zijn. Onthoud echter dat deze profielen slechts een indicatie zijn en dat gedrag en voorkeuren kunnen veranderen in verschillende situaties.

Laten we de profielen één voor één bespreken:

Rood DISC profiel: taakgericht en direct — Dominant

Mensen met een rood gedragsprofiel zijn doorgaans gedreven, ambitieus en dynamisch. Ze nemen snel beslissingen en zijn graag leiders in hun vakgebied. Het hoge tempo waarin ze werken kan echter leiden tot ongeduldigheid en het kan lijken alsof ze weinig gevoeligheid tonen, vooral in hun communicatie.

Je rode collega is altijd gericht op vooruitgang – “dit moet nu gebeuren, liefst op mijn manier”. Hierdoor kunnen ze soms ongevoelig of zelfs kil overkomen. Ze zijn vaak degenen die het luidst spreken en snel hun mening geven, vaak zonder veel tact.

Hoewel iemand met een rood DISC-profiel niet per se een teamspeler is, zullen ze eerder de leiding nemen in een project. Ze zijn harde werkers, zolang het project hun interesse behoudt, en ze zetten zich volledig in tot het voltooid is. Als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, is iemand met een rood DISC-profiel degene die je nodig hebt.

Sterke en zwakke punten van een rood DISC profiel

Wilskrachtig
Neemt risico’s
Competitief
Uitgesproken
Geen probleem met conflicten
Dominant
Direct en daardoor soms kwetsend
Controlerend of bazig
Breekt regels
Arrogant of egoïstisch

Geel DISC profiel: relatiegericht en direct — Inspirerend

Mensen met een geel gedragsprofiel stralen doorgaans een onvervalst optimisme uit. Ze genieten van het leven, zien mogelijkheden en zoeken altijd naar het beste in anderen. Ze gedijen in de schijnwerpers en vinden het heerlijk om anderen te vermaken. Van nature zijn ze spraakzaam en hebben ze de neiging veel te praten, waardoor luisteren niet altijd hun sterkste punt is.

In hun communicatie kunnen mensen met een geel DISC-profiel soms wat uitgebreid zijn. Ze hebben het vermogen om anderen gemakkelijk te overtuigen en mee te nemen in hun verhalen. Ze leggen snel contact, zelfs met vreemden, dankzij hun hoge likeability-factor.

Wanneer je samenwerkt met een collega met een geel profiel, zul je merken dat ze creatief zijn. Ze brengen frisse ideeën in, nemen snel beslissingen, maar kunnen wat slordig en chaotisch zijn in de uitvoering.

Sterke en zwakke punten van een geel DISC profiel

Gevoelsmens
Spontaan en charmant
Entertainer
Out of the box denken
Makkelijk in de omgang
Eist alle aandacht op
Slechte luisteraar
Chaotisch en slordig
Niet realistisch
Neiging om te overdrijven

Groen DISC profiel: Relatiegericht en indirect — Stabiel

Mensen die het groene gedragspatroon vertonen, staan over het algemeen bekend om hun evenwichtigheid en kalmte, wat hen wat passiever maakt in vergelijking met andere DISC-profielen. Ze zijn gemakkelijk in de omgang, vriendelijk en uitstekende luisteraars, waardoor ze geweldige teamspelers zijn.

Ze vermijden echter confrontaties en zijn terughoudend om hun ware mening te uiten, wat kan leiden tot situaties waarin ze over zich heen laten lopen. Ze nemen ook niet snel beslissingen.

In een team richten ze zich voornamelijk op de uitvoering van taken. Zolang ze weten wat er van hen wordt verwacht, zijn ze tevreden. Ze gedijen in een voorspelbare omgeving en blinken uit in routinematige projecten die binnen hun comfortzone liggen.

Sterke en zwakke punten van een groen DISC profiel

Dienstbaar
Punctueel en betrouwbaar
Genuanceerd
Rustig
Stabiel en evenwichtig
Onzichtbaar
Afwachtend en passief
Meegaand
Zelfingenomen en onverschillig
Goedgelovig en naïef


Blauw DISC profiel: Taakgericht en indirect — Correct

Het blauwe DISC-profiel wordt gekenmerkt door een taakgerichte en indirecte benadering. Mensen met dit profiel hebben de neiging om voortdurend informatie, situaties en mensen te analyseren en te beoordelen. Ze hechten veel waarde aan feiten en schenken aandacht aan zelfs de kleinste details. Beslissingen worden pas genomen nadat ze zeker zijn van alle informatie.

Vanwege hun voorzichtige aard zijn ze niet snel geneigd risico’s te nemen, wat resulteert in een bedachtzaam werktempo. In de omgang en samenwerking komen ze vaak koel en afstandelijk over, omdat ze liever geen woord te veel zeggen en de neiging hebben om af te wachten.

Wanneer je samenwerkt met een collega met een blauw DISC-profiel, zul je merken dat ze zich het liefst op de achtergrond houden. Ze gedijen in een omgeving waarin ze gedetailleerde instructies, feiten en cijfers ontvangen. Ze zijn in hun element bij het verwerken van deze informatie. Ze laten besluitvorming en initiatieven liever over aan andere teamleden.

Sterke en zwakke punten van een blauw DISC profiel

Grondig en correct
Zorgvuldig en methodisch
Formeel
Kritisch
Diplomatiek
Pietluttig en traag
Afstandelijk
Star en gesloten
Gevoelsarm
Conservatief en gereserveerd

Tot slot: het gevaar met deze DISC profielen

Hoewel het DISC-model ons waardevolle inzichten biedt in gedragsstijlen en voorkeuren, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het categoriseren van mensen in strikt afgebakende kleuren. Het gevaar schuilt in het simplificeren van de complexiteit van individuele persoonlijkheden tot een enkele kleur. We moeten beseffen dat we meer zijn dan een momentopname, meer dan een statisch DISC-profiel.

Ons gedrag, onze voorkeuren en de werking van onze geest evolueren voortdurend, zowel van dag tot dag als door de jaren heen. Het is mogelijk dat we in bepaalde situaties blauw gedrag vertonen, terwijl we op andere momenten een voorkeur hebben voor geel. We moeten onszelf en anderen niet in hokjes plaatsen, maar eerder het DISC-model zien als een nuttige tool om onze persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Het ondergaan van een DISC-analyse biedt ons de mogelijkheid om inzicht te krijgen in potentiële valkuilen en aan onszelf te werken. Het helpt ons bewust te worden van hoe we op anderen overkomen en waar we op kunnen letten om onze interacties te verbeteren. Laten we het DISC-model benutten als een middel om aan onze persoonlijke groei en effectiviteit te werken, en tegelijkertijd erkennen dat we allemaal unieke individuen zijn die niet in één enkele kleur te vatten zijn.